• Go to the english section
 
 

Vårt syfte: öka värdet för alla

Öka värdet för alla betyder i praktiken att vi tror på att både människor och miljö skall gagnas genom våra insatser. Vi tror också på att verksamheter kan öka i värde om de ökar värdet för sin omgivning.

Våra värderingar:

Vi arbetar bara med de som vill öka värdet för alla

Vårt sätt att arbeta:

Vi arbetar operativt och konsultativt. Det betyder att vi kan vara delägare i en verksamhet vi tror kan gagnas av vår kunskap och erfarenhet.
Vi missionerar på kort och lång sikt för verksamheter som vill hitta sitt syfte och en konstruktiv kultur. Vi skriver artiklar och böcker för att dela med oss till alla som söker nya sätt att bygga konstruktiva verksamheter.

Varför vårt?

Det kan tyckas lustigt att en sida som handlar om Staffan Ehde uttrycker värderingar i våra? Det är sällan jag arbetar ensam (utom när jag föreläser), så värderingarna står för de som jag arbetar med och de som jag hoppas väljer samma väg.
Vilka värden mäter ni? Syftet avslöjar...  (Foto Staffan Ehde 2016©)