• Go to the english section
 
 


EN FILMPRODUKTION
ÄR EN DISCIPLINERAD
KREATIV PROCESS SOM SKALL VÄCKA RÄTT
KÄNSLOR

En filmproduktion genomförs med olika discipliner där alla arbetar med ett syfte, budget och en tidsram. Trots det skall en film vara en oväntad upplevelse och väcka RÄTT känslor
Staffan Ehde har producerat film i 30 år och arbetat med innovationsprocesser inom olika industrier i 13 år.
En film är en produkt som kommer ur en process.
Vi kan överföra kunskapen och erfarenheten till andra verksamheter.SYFTE-REGI
Inom film översätter vi syftet till regi, på engelska Direction (riktning). Syftet eller regin tjänar som ett ramverk där medarbetarnas bidrag i processen mäts på ett enkelt och tydligt sätt. Måttstocken gör det enklare för ledningen då man kan undvika ”tyckanden”.
En verksamhet som kämpar med lönsamhet har förmodligen ett behov av att ”förnya” sig. Ett nytt syfte som grundbult mäter alla i organisationen och hjälper samtliga att se nya möjligheter i problemen (i motsats till att se problem som möjligheter).

Enligt forskare på Harvard är en filmproduktion ett  mycket bra exempel på komplexiteten mellan kreativitet och kommersialism
Perna Arts: Managing the Complexity of Creativity and Commerce