• Go to the english section
 
 

Syftet: öka värdet för alla

Öka värdet för alla betyder i praktiken att jag tror på att både människor och miljö skall gagnas genom vmina insatser. Jag tror också på att verksamheter kan öka i värde om de ökar värdet för sina anställda, kunder och omgivning.

Mina värderingar:

Arbetar bara med de som vill öka värdet för alla.
I detta finns öppenhet, en inklusiv kultur och mångfald.

Mitt sätt att arbeta:

Arbetar operativt och konsultativt.
Missionerar på kort och lång sikt för verksamheter som vill hitta sitt syfte och en konstruktiv kultur. Skriver artiklar och böcker för att dela med mig till alla som söker nya sätt att bygga konstruktiva verksamheter.
Illustrerar med bild och film på ett respektfullt sätt.

Vilka värden mäter ni? Syftet avslöjar...  (Foto Staffan Ehde 2016©)