• Go to the english section
 
 


Hur leder du en innovationsprocess som skall leda till en framgångsrik produkt? Om du dessutom vill göra det med en given tidsram och en budget, vem behärskar det? Den frågan ställde Stig Gustavsson dåvarande marknadschef på Svenska Uponor. Någonstans dök minnet upp av en film som Staffan Ehde producerat om Strömsholms Kanal, filmen kallades Diket och ställde till med stor rabalder i Västmanland och Dalarna. Sagt och gjort kontaktade Stig Staffan och bad honom hjälpa dem med att leda en process som skulle leda till framgång inom tappvatten segmentet som då visade röda siffror. Ett samarbete skulle vara i 3 år och skapa en vinstökning med 40% första året och 60% de följande åren i en vikande byggmarknad! Resultatet är fenomenalt tack vare ledningens förmåga och mod att våga pröva något helt nytt. Att leda med enbart syftet som ledstjärna, ett syfte som hjälpte kunderna.
2003
  sjösattes ”Vattensäkra Sverige”, därefter började arbetet mot vattenskador. Framgången lät inte vänta på sig.  Medarbetarna hade ett fokus, nya produkter och tjänster såg dagens ljus [Sedan arbetade jag för Uponor Norden också men det är en annan historia]. Vill du läsa mer om processen finns boken ”Chokladfontänen”, en unik dokumentation där företaget har varit helt öppet med hur det gick till! Innehållet ramas in med metoder och metaforer så att läsaren kan återkomma för referenser mm.

Chokladfontänen  gavs ut på Kunskapsmedia 2009, de har numera inriktat sig helt på filmdistribution och Metafor Media har tagit över distributionen.

Boken finns på bokus
eller adlibris  för 215 Kr (ink moms)


Utgiven 2009 men verkar få en renässans 2016, finns bara ett par hundra kvar.


Ni kan köpa ett större antal direkt från metafor vi kan erbjuda en mängdrabatt.
Ingen frakt debiteras om det inte är akutbud (faktura till företag), priset är utan moms
minimi 5 st 190kr/st
över 10 st 180 Kr/st
över 20 st 160 Kr/st
över 30 st 150 Kr/st
skriv till staffan(a)metaformedia.se
ange beställare, faktura adress leverans mm

Sagt om boken:

				
	
	Förord av Helen Stjerna (numera Generalsekreterare på Non Smoking Generation) 
	
	
	
	

Jag har precis stängt boken och känner mig full av inspiration och energi. Jag
funderar på vilken av alla mina imaginära bergstoppar jag ska bestiga här näst.
Staffan Ehde sätter ord på många av mina egna erfarenheter och jag skrattar
högt åt företeelser som plötsligt står i blixtbelysning — både mina egna och
andras uppenbara misstag och tillkortakommanden, men även storheten och
de glittrande ögonen som jag sett i ett antal "förändringsexpeditioner" jag
själv varit med om. För snart IO år sedan, drev jag ett konsultbolag som foku-

serade på affärs- och verksamhetsutveckling. Under ett av mina uppdrag där

hade jag förmånen att få leda en del av dåvarande Telia Telecoms verksamhet

från ett till synes hopplöst "kostnadscenter" till en lönsam affär. Vi fick ta del

av den totala förvandlingen från ful ankunge till vacker och ståtlig svan på

mindre än ett års tid. Från en kultur som präglades av misstänksamhet, svagt

engagemang och höga kostnader till en framgångskultur som bars fram av

stolta medarbetare som berättade hur nöjda deras kunder blivit.

Chokladfontänen handlar ganska lite om chokladfontäner och desto mer om

kreativa utvecklingsprocesser och konsten att leda dem. Den handlar om

förmågan att gjuta mod hos människor som drivs av att göra skillnad. Om

mångfaldens och tillitens makt och vikten av trygga ledare som kompro-

misslöst lever som de lär. Men även om förlamande rädsla och hur den kan

hanteras. Hur lätt det är att blåsa ut kreativitetens låga och vad man enkelt

kan göra för att undvika det.

I egenskap av "sherpa" för Telia Telecom Produktions förändringsresa hade

jag haft ett ovärderligt stöd i Chokladfontänen. Kanske hade jag kunna und-

vika några av fallgroparna vi gick i men jag inser också varför vi lyckades så

väl som vi faktiskt gjorde. Ett antal av de saker vi gjorde visade sig vara helt

'by the book" (förmodligen mer tur än skicklighet). Ett sådant exempel är

den visualisering av syftet som också är en av de framgångsfaktorer Staffan

Ehde understryker. I starten av vårt utvecklingsarbete målade vi upp Telia

Telecom Produktion som den fula ankungen som ingen begrep sig på eller

förstod vad den var bra på. Det bidrog till empati och en genuin förståelse för

problemet och en i det närmaste hundraprocentig uppslutning bland medarbe-

tarna. Vem vill inte vara med och uppleva förvandlingen av en ful ankunge

till en vacker och framgångsrik svan?

Idag arbetar jag som marknadschef på en advokatbyrå. I likhet med Staffan

Ehde tror jag att en stor del av den traditionella marknadsföringen spelat ut

sin roll. Vad som är desto viktigare för oss är kommunikationen och ett kon-

sekvent byggande av vårt varumärke — såväl inåt som utåt. Där informationen

saknas tar spekulationerna vid. Därför är det avgörande för oss att upprätt-

hålla en konstruktiv dialog med både befintliga och framtida klienter och

medarbetare. Bara genom att känna in våra intressenters behov och hantera

deras fiender — som de inte ens var medvetna om att de hade — kan vi över-

glänsa våra konkurrenter och stärka vårt varumärke.

Staffan Ehdes bok är viktig ur flera perspektiv. Ur ett mikroperspektiv kan

den bidra till tryggare ledare med större tillit, mer dynamik och lönsammare

affärer som resultat. Innovation står idag för merparten av vår tillväxt.

Utan innovativa människor sker ingen utveckling. Utan ständig utveckling

kan Sverige inte hänga med i den internationella konkurrensen i en alltmer

globaliserad värld. Sett ur ett makroperspektiv är Staffan Ehdes bok därför

än viktigare. Kanske kan den bidra till att svenskt näringsliv får ett uppsving

med fler innovationer inom tjänstesektorn?

Gör som jag — sträckläs den. Använd den som praktisk handledning i dina

utvecklingsprojekt. Använd den i ert ledarutvecklingsprogram eller för din

personliga utveckling, alternativt som inspirerande uppslagsbok när energin

tryter. Oavsett hur du väljer att använda den, kommer den att berika dig som

person och inspirera dig att nå oanade höjder.

Helen Stjerna

Marknadschef Hammarskiöld & Co(Numera GS på Non Smoking Generation)

  


Länkar där man omnämner Chokladfontänen (klicka på logotypen)


Många som läst boken eller lyssnat på mina föreläsningar efterlyser fler exempel på syften jag tagit fram, beställ gärna en pdf med olika fall och lösningar. Den kallas Exempel Syfte, beställ den gratis här